Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Thị Minh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C8 - Chào cờ12B10 - Toán - 12B10 - Toán10C8 - Toán10C4 - Toán
Tiết 210C4 - Toán12B10 - Toán - 10C4 - Toán10C8 - Toán -
Tiết 3 - - - 10C4 - Toán - 12B10 - Toán
Tiết 4 - 10C8 - Toán - - - 12B10 - Toán
Tiết 5 - - - 10C8 - Toán - 10C8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C8 - Toán10C8 - Toán - - 10C4 - Toán -
Tiết 310C8 - Toán10C8 - Toán - - 10C4 - Toán -
Tiết 410C4 - Toán12B10 - Toán - - 12B10 - Toán -
Tiết 510C4 - Toán12B10 - Toán - - 12B10 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp