Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Hồng Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A5 - Chào cờ11A7 - Toán - - - 12B11 - Toán
Tiết 211A5 - Toán11A5 - Toán - - 11A7 - Toán12B11 - Toán
Tiết 3 - 11A5 - Toán - 11A5 - Toán11A7 - Toán -
Tiết 4 - - - 11A7 - Toán12B11 - Toán -
Tiết 5 - - - 12B11 - Toán12B11 - Toán11A5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A7 - Toán11A7 - Toán12B11 - Toán - - -
Tiết 311A7 - Toán11A7 - Toán12B11 - Toán - - -
Tiết 411A5 - Toán12B11 - Toán11A5 - Toán - - -
Tiết 511A5 - Toán12B11 - Toán11A5 - Toán - - -

Trang chủ | Danh sách lớp