Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hữu Phú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A1 - Công nghệ12B10 - Công nghệ11A5 - Công nghệ11A2 - Công nghệ -
Tiết 2 - - 12B12 - Công nghệ12B11 - Công nghệ12B7 - Công nghệ -
Tiết 3 - 12B9 - Công nghệ - 11A3 - Công nghệ - -
Tiết 4 - 12B6 - Công nghệ - - - -
Tiết 5 - 12B8 - Công nghệ - 11A4 - Công nghệ - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp