Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Tào Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B2 - Chào cờ - 12B2 - Vật lí - - 12B2 - Vật lí
Tiết 2 - - 12B1 - Vật lí - - 12B10 - Vật lí
Tiết 312B10 - Vật lí - - - - 12B11 - Vật lí
Tiết 4 - 12B1 - Vật lí - - 12B1 - Vật lí -
Tiết 5 - 12B11 - Vật lí - - 12B2 - Vật lí12B2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B1 - Vật lí - 12B2 - Vật lí - - -
Tiết 312B1 - Vật lí - 12B2 - Vật lí - - -
Tiết 412B2 - Vật lí - 12B1 - Vật lí - - -
Tiết 512B2 - Vật lí - 12B1 - Vật lí - - -

Trang chủ | Danh sách lớp