Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C7 - Chào cờ - 10C1 - Vật lí10C3 - Vật lí10C7 - Vật lí -
Tiết 210C7 - Vật lí - 10C3 - Vật lí - 10C1 - Vật lí -
Tiết 3 - - - 10C7 - Vật lí - 10C3 - Vật lí
Tiết 4 - - - 10C1 - Vật lí - -
Tiết 5 - - - - - 10C7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C3 - Vật lí - 10C3 - Vật lí - 10C7 - Vật lí -
Tiết 310C3 - Vật lí - 10C3 - Vật lí - 10C7 - Vật lí -
Tiết 410C7 - Vật lí - 10C1 - Vật lí - 10C1 - Vật lí -
Tiết 510C7 - Vật lí - 10C1 - Vật lí - 10C1 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp