Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Duy Dũng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B4 - Chào cờ - - - 11A12 - Vật lí11A3 - Vật lí
Tiết 211A3 - Vật lí - - - - 12B9 - Vật lí
Tiết 3 - - - - 12B1 - Công nghệ11A12 - Vật lí
Tiết 4 - 12B4 - Vật lí - 12B4 - Công nghệ12B4 - Vật lí -
Tiết 5 - 12B9 - Vật lí - 12B4 - Vật lí11A3 - Vật lí12B4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A3 - Vật lí - 11A3 - Vật lí - - -
Tiết 311A3 - Vật lí - 11A3 - Vật lí - - -
Tiết 412B4 - Vật lí - 12B4 - Vật lí - - -
Tiết 512B4 - Vật lí - 12B4 - Vật lí - - -

Trang chủ | Danh sách lớp