Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thái Quyết

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C5 - Chào cờ - 10C10 - Vật lí - - 10C5 - Vật lí
Tiết 2 - - 10C5 - Vật lí - - -
Tiết 310C5 - Vật lí - 10C2 - Vật lí - - 11A6 - Công nghệ
Tiết 410C9 - Vật lí - 11A7 - Công nghệ - 10C9 - Vật lí10C2 - Vật lí
Tiết 510C2 - Vật lí - - - 10C10 - Vật lí10C5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 10C2 - Vật lí - 10C2 - Vật lí -
Tiết 3 - - 10C2 - Vật lí - 10C2 - Vật lí -
Tiết 4 - - 10C5 - Vật lí - 10C5 - Vật lí -
Tiết 5 - - 10C5 - Vật lí - 10C5 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp