Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Nhất Trưởng Tuấn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A7 - Chào cờ - 11A5 - Vật lí - - -
Tiết 211A1 - Vật lí - 11A7 - Vật lí - - 11A7 - Vật lí
Tiết 311A7 - Vật lí - 11A2 - Vật lí - 11A5 - Vật lí -
Tiết 4 - - - - - 11A1 - Vật lí
Tiết 511A5 - Vật lí - - - 11A2 - Vật lí11A7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A5 - Vật lí11A1 - Vật lí11A7 - Vật lí - 11A5 - Vật lí -
Tiết 311A5 - Vật lí11A1 - Vật lí11A7 - Vật lí - 11A5 - Vật lí -
Tiết 411A2 - Vật lí11A2 - Vật lí11A1 - Vật lí - 11A7 - Vật lí -
Tiết 511A2 - Vật lí11A2 - Vật lí11A1 - Vật lí - 11A7 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp