Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Quyết Tiến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B5 - Chào cờ - - 12B5 - Vật lí - 12B6 - Vật lí
Tiết 212B5 - Vật lí - - 12B8 - Vật lí - 12B7 - Vật lí
Tiết 312B7 - Vật lí - - - - -
Tiết 412B6 - Vật lí - 12B5 - Vật lí12B7 - Vật lí - -
Tiết 512B8 - Vật lí - 12B5 - Công nghệ12B6 - Vật lí - 12B5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B5 - Vật lí12B6 - Vật lí12B6 - Vật lí - - -
Tiết 312B5 - Vật lí12B6 - Vật lí12B6 - Vật lí - - -
Tiết 412B7 - Vật lí12B5 - Vật lí12B7 - Vật lí - - -
Tiết 512B7 - Vật lí12B5 - Vật lí12B7 - Vật lí - - -

Trang chủ | Danh sách lớp