Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Duyên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A4 - Chào cờ10C6 - Vật lí - 10C6 - Vật lí11A4 - Vật lí -
Tiết 211A11 - Vật lí11A11 - Vật lí - - - -
Tiết 311A4 - Vật lí11A11 - Công nghệ - 11A4 - Vật lí10C6 - Vật lí -
Tiết 411A12 - Công nghệ - - 11A10 - Vật lí11A10 - Vật lí -
Tiết 5 - - - - - 11A4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 11A4 - Vật lí - 10C6 - Vật lí -
Tiết 3 - - 11A4 - Vật lí - 10C6 - Vật lí -
Tiết 4 - - 10C6 - Vật lí - 11A4 - Vật lí -
Tiết 5 - - 10C6 - Vật lí - 11A4 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp