Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thanh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A3 - Chào cờ - 11A3 - Hóa học - - -
Tiết 211A4 - Hóa học - 11A4 - Hóa học - - 11A3 - Hóa học
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - 11A4 - Hóa học
Tiết 5 - - - - - 11A3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 411A3 - Hóa học - 11A3 - Hóa học - - -
Tiết 511A3 - Hóa học - 11A3 - Hóa học - - -

Trang chủ | Danh sách lớp