Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Hồng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C2 - Chào cờ10C8 - Hóa học - - - -
Tiết 210C8 - Hóa học10C1 - Hóa học - - - -
Tiết 310C2 - Hóa học - - 10C3 - Hóa học - 10C2 - Hóa học
Tiết 4 - 10C3 - Hóa học - 10C8 - Hóa học10C1 - Hóa học10C3 - Hóa học
Tiết 510C1 - Hóa học - - - 10C2 - Hóa học10C2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10C2 - Hóa học - - 10C1 - Hóa học -
Tiết 3 - 10C2 - Hóa học - - 10C1 - Hóa học -
Tiết 4 - 10C1 - Hóa học - - 10C2 - Hóa học -
Tiết 5 - 10C1 - Hóa học - - 10C2 - Hóa học -

Trang chủ | Danh sách lớp