Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Lan Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C4 - Chào cờ - 10C7 - Hóa học - 10C6 - Hóa học10C6 - Hóa học
Tiết 210C6 - Hóa học - - - 10C4 - Hóa học -
Tiết 3 - - 10C5 - Hóa học - 10C4 - Hóa học10C5 - Hóa học
Tiết 410C5 - Hóa học - 10C4 - Hóa học - - 10C7 - Hóa học
Tiết 510C7 - Hóa học - - - - 10C4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10C4 - Hóa học10C4 - Hóa học - - -
Tiết 3 - 10C4 - Hóa học10C4 - Hóa học - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp