Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Bích Ngọc

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B3 - Chào cờ - 12B4 - Hóa học12B4 - Hóa học - 12B1 - Hóa học
Tiết 212B4 - Hóa học - - - - 12B2 - Hóa học
Tiết 3 - - 12B1 - Hóa học12B3 - Hóa học - 12B3 - Hóa học
Tiết 4 - - 12B2 - Hóa học12B2 - Hóa học - -
Tiết 5 - - 12B3 - Hóa học12B1 - Hóa học - 12B3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B3 - Hóa học12B3 - Hóa học - - - -
Tiết 312B3 - Hóa học12B3 - Hóa học - - - -
Tiết 412B1 - Hóa học12B2 - Hóa học12B2 - Hóa học - 12B1 - Hóa học -
Tiết 512B1 - Hóa học12B2 - Hóa học12B2 - Hóa học - 12B1 - Hóa học -

Trang chủ | Danh sách lớp