Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Khắc Hoàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A2 - Chào cờ - - - - 11A7 - Hóa học
Tiết 211A7 - Hóa học - - - 11A5 - Hóa học11A2 - Hóa học
Tiết 311A2 - Hóa học - 11A7 - Hóa học - - -
Tiết 4 - - 11A5 - Hóa học - 11A2 - Hóa học11A5 - Hóa học
Tiết 511A1 - Hóa học - 11A1 - Hóa học - 11A1 - Hóa học11A2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 11A2 - Hóa học - 11A2 - Hóa học -
Tiết 3 - - 11A2 - Hóa học - 11A2 - Hóa học -
Tiết 4 - 11A1 - Hóa học - - 11A1 - Hóa học -
Tiết 5 - 11A1 - Hóa học - - 11A1 - Hóa học -

Trang chủ | Danh sách lớp