Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Minh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C5 - Sinh học - - 10C1 - Sinh học10C3 - Sinh học
Tiết 2 - - - - 10C2 - Sinh học10C1 - Sinh học
Tiết 3 - 10C2 - Sinh học - - - 10C4 - Sinh học
Tiết 410C4 - Sinh học10C7 - Sinh học - - - 10C8 - Sinh học
Tiết 510C6 - Sinh học - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp