Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Đan Phụng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10C9 - Sinh học - 11A11 - Sinh học -
Tiết 2 - - 12B9 - Sinh học - 11A12 - Sinh học -
Tiết 311A12 - Sinh học - 12B8 - Sinh học - 10C10 - Sinh học -
Tiết 410C12 - Sinh học - 11A11 - Sinh học - 10C11 - Sinh học -
Tiết 512B6 - Sinh học - 12B4 - Sinh học - 12B5 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp