Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - 10C7 - Công nghệ
Tiết 210C3 - Công nghệ10C6 - Công nghệ - - - 10C10 - Công nghệ
Tiết 3 - 10C5 - Công nghệ10C4 - Công nghệ - - -
Tiết 410C1 - Công nghệ10C2 - Công nghệ10C9 - Công nghệ - - 12B12 - Sinh học
Tiết 510C8 - Công nghệ - 12B11 - Sinh học - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp