Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hường

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B10 - Chào cờ - - 10C11 - Công nghệ12B2 - Sinh học12B3 - Sinh học
Tiết 212B10 - Sinh học - - 12B7 - Sinh học12B3 - Sinh học10C12 - Công nghệ
Tiết 312B1 - Sinh học - - 12B2 - Sinh học - 12B1 - Sinh học
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - 12B10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp