Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thượng Thiên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11A5 - Tin học - 12B7 - Tin học12B6 - Tin học11A2 - Tin học
Tiết 2 - 11A7 - Tin học - - 11A4 - Tin học11A1 - Tin học
Tiết 3 - 11A1 - Tin học11A3 - Tin học11A2 - Tin học - 11A5 - Tin học
Tiết 4 - - 12B12 - Tin học11A4 - Tin học11A3 - Tin học12B1 - Tin học
Tiết 5 - - 12B2 - Tin học11A7 - Tin học12B9 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp