Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Hồng Phong

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B11 - Chào cờ12B12 - Ngữ văn12B11 - Ngữ văn - - -
Tiết 212B11 - Ngữ văn12B12 - Ngữ văn12B11 - Ngữ văn - 12B11 - Ngữ văn -
Tiết 312B12 - Ngữ văn - - - 12B11 - Ngữ văn -
Tiết 4 - - - - 12B12 - Ngữ văn -
Tiết 5 - - - - 12B12 - Ngữ văn12B11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 12B12 - Ngữ văn - 12B11 - Ngữ văn -
Tiết 3 - - 12B12 - Ngữ văn - 12B11 - Ngữ văn -
Tiết 4 - - 12B11 - Ngữ văn - 12B12 - Ngữ văn -
Tiết 5 - - 12B11 - Ngữ văn - 12B12 - Ngữ văn -

Trang chủ | Danh sách lớp