Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thanh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A12 - Chào cờ11A10 - Ngữ văn - 11A10 - Ngữ văn - 11A12 - Ngữ văn
Tiết 2 - 11A10 - Ngữ văn - 11A10 - Ngữ văn - 11A5 - Ngữ văn
Tiết 311A5 - Ngữ văn - 11A12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn - -
Tiết 411A5 - Ngữ văn - 11A12 - Ngữ văn - - 11A10 - Ngữ văn
Tiết 511A12 - Ngữ văn - - 11A5 - Ngữ văn - 11A12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11A12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 - 11A12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - 11A10 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - 11A10 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn - - -

Trang chủ | Danh sách lớp