Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Lan Phương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B8 - Chào cờ12B7 - Ngữ văn - - 12B10 - Ngữ văn12B7 - Ngữ văn
Tiết 212B8 - Ngữ văn12B7 - Ngữ văn - - 12B10 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn
Tiết 312B8 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - 12B8 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn
Tiết 412B10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - - -
Tiết 5 - - - - - 12B8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - - -
Tiết 312B10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - - -
Tiết 412B8 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - - - -
Tiết 512B8 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp