Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A9 - Ngữ văn11A11 - Ngữ văn - -
Tiết 211A2 - Ngữ văn11A2 - Ngữ văn - 11A11 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn -
Tiết 311A9 - Ngữ văn11A2 - Ngữ văn11A1 - Ngữ văn - 11A9 - Ngữ văn -
Tiết 411A1 - Ngữ văn - 11A1 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn11A11 - Ngữ văn -
Tiết 511A11 - Ngữ văn - 11A2 - Ngữ văn11A1 - Ngữ văn11A11 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A9 - Ngữ văn - - - 11A11 - Ngữ văn -
Tiết 311A9 - Ngữ văn - - - 11A11 - Ngữ văn -
Tiết 411A11 - Ngữ văn - - - 11A9 - Ngữ văn -
Tiết 511A11 - Ngữ văn - - - 11A9 - Ngữ văn -

Trang chủ | Danh sách lớp