Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Nam

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B9 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn12B2 - Ngữ văn - 12B4 - Ngữ văn
Tiết 2 - 12B9 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn12B2 - Ngữ văn - 12B4 - Ngữ văn
Tiết 3 - - - 12B9 - Ngữ văn - -
Tiết 412B9 - Ngữ văn12B2 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - 12B5 - Ngữ văn
Tiết 512B9 - Ngữ văn12B4 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 412B9 - Ngữ văn - - - 12B9 - Ngữ văn -
Tiết 512B9 - Ngữ văn - - - 12B9 - Ngữ văn -

Trang chủ | Danh sách lớp