Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Chu Thị Nhung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B6 - Ngữ văn10C8 - Ngữ văn12B6 - Ngữ văn10C5 - Ngữ văn -
Tiết 312B3 - Ngữ văn10C4 - Ngữ văn10C8 - Ngữ văn - 10C5 - Ngữ văn -
Tiết 412B3 - Ngữ văn10C4 - Ngữ văn10C5 - Ngữ văn10C7 - Ngữ văn10C7 - Ngữ văn -
Tiết 510C4 - Ngữ văn12B3 - Ngữ văn12B6 - Ngữ văn10C7 - Ngữ văn10C8 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp