Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hảo

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C10 - Chào cờ - - 10C12 - Ngữ văn - 10C10 - Ngữ văn
Tiết 2 - - - 10C12 - Ngữ văn10C3 - Ngữ văn -
Tiết 310C12 - Ngữ văn10C3 - Ngữ văn - - 10C3 - Ngữ văn10C1 - Ngữ văn
Tiết 410C10 - Ngữ văn10C1 - Ngữ văn - 10C10 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn10C1 - Ngữ văn
Tiết 510C10 - Ngữ văn - - 10C10 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn10C10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C10 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn - - - -
Tiết 310C10 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn - - - -
Tiết 410C12 - Ngữ văn10C10 - Ngữ văn - - - -
Tiết 510C12 - Ngữ văn10C10 - Ngữ văn - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp