Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B6 - Lịch Sử - 12B1 - Lịch Sử10C5 - Lịch Sử -
Tiết 2 - 12B1 - Lịch Sử - 12B5 - Lịch Sử12B2 - Lịch Sử10C4 - Lịch Sử
Tiết 310C3 - Lịch Sử12B3 - Lịch Sử - 12B6 - Lịch Sử12B4 - Lịch Sử10C9 - Lịch Sử
Tiết 412B5 - Lịch Sử - - - - 12B3 - Lịch Sử
Tiết 512B4 - Lịch Sử12B2 - Lịch Sử - - 10C7 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp