Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đăng Lương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A8 - Chào cờ - 11A8 - Lịch Sử - 11A1 - Lịch Sử11A5 - Lịch Sử
Tiết 211A10 - Lịch Sử - 11A2 - Lịch Sử - 11A6 - Lịch Sử11A9 - Lịch Sử
Tiết 311A3 - Lịch Sử - 12B11 - Lịch Sử - 11A12 - Lịch Sử -
Tiết 4 - - - - 11A4 - Lịch Sử12B11 - Lịch Sử
Tiết 511A7 - Lịch Sử - 11A11 - Lịch Sử - - 11A8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp