Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Kiều Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C11 - Chào cờ10C7 - Địa Lí - - - -
Tiết 210C11 - Địa Lí10C4 - Địa Lí - - - -
Tiết 312B11 - Địa Lí10C1 - Địa Lí10C1 - Địa Lí - - -
Tiết 4 - - 10C7 - Địa Lí10C11 - Địa Lí - -
Tiết 512B12 - Địa Lí - 12B10 - Địa Lí10C4 - Địa Lí - 10C11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp