Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Văn Đức

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 11A8 - Địa Lí11A7 - Địa Lí11A10 - Địa Lí
Tiết 2 - - - 11A3 - Địa Lí - 11A12 - Địa Lí
Tiết 3 - - 11A6 - Địa Lí - 11A11 - Địa Lí11A4 - Địa Lí
Tiết 4 - - 11A2 - Địa Lí - - 11A9 - Địa Lí
Tiết 5 - - 11A5 - Địa Lí - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp