Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phượng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B9 - Chào cờ - 12B9 - GDCD - 12B8 - GDCD11A8 - GDCD
Tiết 212B1 - GDCD - 11A3 - GDCD - 11A10 - GDCD -
Tiết 3 - - 11A5 - GDCD - - 11A7 - GDCD
Tiết 411A9 - GDCD - 12B7 - GDCD - - -
Tiết 5 - - - - - 12B9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp