Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Toàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A11 - Chào cờ11A9 - Ngoại ngữ11A11 - Ngoại ngữ - - 11A9 - Ngoại ngữ
Tiết 211A9 - Ngoại ngữ - 11A10 - Ngoại ngữ - - 11A10 - Ngoại ngữ
Tiết 311A11 - Ngoại ngữ11A10 - Ngoại ngữ - - - -
Tiết 4 - - - - - 11A11 - Ngoại ngữ
Tiết 5 - - - - - 11A11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A11 - Ngoại ngữ11A10 - Ngoại ngữ11A10 - Ngoại ngữ - 11A9 - Ngoại ngữ11A11 - Ngoại ngữ
Tiết 311A11 - Ngoại ngữ11A10 - Ngoại ngữ11A10 - Ngoại ngữ - 11A9 - Ngoại ngữ11A11 - Ngoại ngữ
Tiết 411A9 - Ngoại ngữ11A11 - Ngoại ngữ11A9 - Ngoại ngữ - 11A10 - Ngoại ngữ -
Tiết 511A9 - Ngoại ngữ11A11 - Ngoại ngữ11A9 - Ngoại ngữ - 11A10 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp