Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Ngọc Yến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B12 - Chào cờ - - 12B11 - Ngoại ngữ12B12 - Ngoại ngữ12B9 - Ngoại ngữ
Tiết 212B12 - Ngoại ngữ - - 12B1 - Ngoại ngữ - 12B12 - Ngoại ngữ
Tiết 3 - 12B11 - Ngoại ngữ - - 12B9 - Ngoại ngữ12B12 - Ngoại ngữ
Tiết 412B11 - Ngoại ngữ12B9 - Ngoại ngữ - - 12B9 - Ngoại ngữ -
Tiết 512B11 - Ngoại ngữ12B1 - Ngoại ngữ - - 12B1 - Ngoại ngữ12B12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B9 - Ngoại ngữ12B11 - Ngoại ngữ - - 12B12 - Ngoại ngữ -
Tiết 312B9 - Ngoại ngữ12B11 - Ngoại ngữ - - 12B12 - Ngoại ngữ -
Tiết 412B12 - Ngoại ngữ12B9 - Ngoại ngữ - - 12B11 - Ngoại ngữ -
Tiết 512B12 - Ngoại ngữ12B9 - Ngoại ngữ - - 12B11 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp