Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Vân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A6 - Chào cờ11A4 - Ngoại ngữ - 11A6 - Ngoại ngữ - -
Tiết 211A12 - Ngoại ngữ - - 11A12 - Ngoại ngữ - -
Tiết 311A6 - Ngoại ngữ11A12 - Ngoại ngữ - - - -
Tiết 4 - - 11A6 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 511A4 - Ngoại ngữ - 11A4 - Ngoại ngữ - - 11A6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A4 - Ngoại ngữ11A6 - Ngoại ngữ11A6 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 311A4 - Ngoại ngữ11A6 - Ngoại ngữ11A6 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 411A12 - Ngoại ngữ11A4 - Ngoại ngữ11A12 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 511A12 - Ngoại ngữ11A4 - Ngoại ngữ11A12 - Ngoại ngữ - - -

Trang chủ | Danh sách lớp