Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Hiếu

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C12 - Chào cờ10C11 - Ngoại ngữ - - 10C10 - Ngoại ngữ10C11 - Ngoại ngữ
Tiết 210C12 - Ngoại ngữ10C10 - Ngoại ngữ - - 10C12 - Ngoại ngữ -
Tiết 310C10 - Ngoại ngữ10C10 - Ngoại ngữ - - - 10C12 - Ngoại ngữ
Tiết 410C11 - Ngoại ngữ - - - - 10C12 - Ngoại ngữ
Tiết 510C11 - Ngoại ngữ - - - - 10C12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C12 - Ngoại ngữ10C10 - Ngoại ngữ10C11 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 310C12 - Ngoại ngữ10C10 - Ngoại ngữ10C11 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 410C10 - Ngoại ngữ10C11 - Ngoại ngữ10C12 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 510C10 - Ngoại ngữ10C11 - Ngoại ngữ10C12 - Ngoại ngữ - - -

Trang chủ | Danh sách lớp