Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trương Thị Thanh Hà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B6 - Chào cờ - 12B7 - Ngoại ngữ12B6 - Ngoại ngữ12B4 - Ngoại ngữ12B5 - Ngoại ngữ
Tiết 212B6 - Ngoại ngữ - 12B4 - Ngoại ngữ - 12B4 - Ngoại ngữ12B5 - Ngoại ngữ
Tiết 312B5 - Ngoại ngữ - 12B6 - Ngoại ngữ12B4 - Ngoại ngữ12B7 - Ngoại ngữ -
Tiết 412B7 - Ngoại ngữ - 12B6 - Ngoại ngữ12B5 - Ngoại ngữ12B7 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - - - - - 12B6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B7 - Ngoại ngữ12B4 - Ngoại ngữ12B4 - Ngoại ngữ - 12B6 - Ngoại ngữ -
Tiết 312B7 - Ngoại ngữ12B4 - Ngoại ngữ12B4 - Ngoại ngữ - 12B6 - Ngoại ngữ -
Tiết 412B5 - Ngoại ngữ12B7 - Ngoại ngữ12B6 - Ngoại ngữ - 12B5 - Ngoại ngữ -
Tiết 512B5 - Ngoại ngữ12B7 - Ngoại ngữ12B6 - Ngoại ngữ - 12B5 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp