Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Lý

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10C3 - Ngoại ngữ - 10C7 - Ngoại ngữ10C3 - Ngoại ngữ10C1 - Ngoại ngữ
Tiết 2 - 10C3 - Ngoại ngữ - 10C7 - Ngoại ngữ10C6 - Ngoại ngữ10C6 - Ngoại ngữ
Tiết 3 - 10C6 - Ngoại ngữ10C3 - Ngoại ngữ - 10C7 - Ngoại ngữ10C7 - Ngoại ngữ
Tiết 4 - 10C6 - Ngoại ngữ10C1 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 5 - - - - 10C1 - Ngoại ngữ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10C6 - Ngoại ngữ10C6 - Ngoại ngữ - 10C3 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - 10C6 - Ngoại ngữ10C6 - Ngoại ngữ - 10C3 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - 10C7 - Ngoại ngữ10C3 - Ngoại ngữ - 10C7 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - 10C7 - Ngoại ngữ10C3 - Ngoại ngữ - 10C7 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp