Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Oanh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C9 - Chào cờ10C4 - Ngoại ngữ - 10C4 - Ngoại ngữ - 10C2 - Ngoại ngữ
Tiết 210C9 - Ngoại ngữ10C8 - Ngoại ngữ - 10C2 - Ngoại ngữ - -
Tiết 310C9 - Ngoại ngữ10C8 - Ngoại ngữ - 10C8 - Ngoại ngữ - 10C8 - Ngoại ngữ
Tiết 4 - - - - 10C2 - Ngoại ngữ10C4 - Ngoại ngữ
Tiết 5 - - - 10C9 - Ngoại ngữ10C9 - Ngoại ngữ10C9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10C9 - Ngoại ngữ - - 10C9 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - 10C9 - Ngoại ngữ - - 10C9 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - 10C8 - Ngoại ngữ - - 10C8 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - 10C8 - Ngoại ngữ - - 10C8 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp