Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thị Hằng Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B2 - Ngoại ngữ - - - -
Tiết 2 - 12B3 - Ngoại ngữ - - - -
Tiết 3 - - 12B2 - Ngoại ngữ12B10 - Ngoại ngữ - -
Tiết 412B2 - Ngoại ngữ12B8 - Ngoại ngữ12B8 - Ngoại ngữ12B10 - Ngoại ngữ12B10 - Ngoại ngữ -
Tiết 512B3 - Ngoại ngữ12B10 - Ngoại ngữ12B8 - Ngoại ngữ12B8 - Ngoại ngữ12B3 - Ngoại ngữ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B8 - Ngoại ngữ - - - 12B10 - Ngoại ngữ -
Tiết 312B8 - Ngoại ngữ - - - 12B10 - Ngoại ngữ -
Tiết 412B10 - Ngoại ngữ - 12B8 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 512B10 - Ngoại ngữ - 12B8 - Ngoại ngữ - - -

Trang chủ | Danh sách lớp