Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Thị Thanh Tú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A1 - Ngoại ngữ11A1 - Ngoại ngữ11A5 - Ngoại ngữ -
Tiết 2 - - 11A5 - Ngoại ngữ11A5 - Ngoại ngữ11A1 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - - - 11A7 - Ngoại ngữ - 11A8 - Ngoại ngữ
Tiết 4 - - 11A8 - Ngoại ngữ - - 11A7 - Ngoại ngữ
Tiết 5 - - 11A7 - Ngoại ngữ11A8 - Ngoại ngữ - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11A5 - Ngoại ngữ11A5 - Ngoại ngữ - 11A7 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - 11A5 - Ngoại ngữ11A5 - Ngoại ngữ - 11A7 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - 11A7 - Ngoại ngữ11A8 - Ngoại ngữ - 11A8 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - 11A7 - Ngoại ngữ11A8 - Ngoại ngữ - 11A8 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp