Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Minh Hoà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A1 - Chào cờ - - 11A2 - Toán - -
Tiết 2 - - - 11A2 - Toán - -
Tiết 311A1 - Toán - - 11A1 - Toán11A1 - Toán -
Tiết 411A2 - Toán - - - 11A1 - Toán11A2 - Toán
Tiết 5 - - - - - 11A1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A2 - Toán11A2 - Toán11A1 - Toán - 11A1 - Toán -
Tiết 311A2 - Toán11A2 - Toán11A1 - Toán - 11A1 - Toán -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp