Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn văn Quyền

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11A7 - GD QP-AN - 11A8 - GD QP-AN -
Tiết 2 - - 11A11 - GD QP-AN11A6 - GD QP-AN11A3 - GD QP-AN -
Tiết 3 - - - 11A10 - GD QP-AN11A2 - GD QP-AN -
Tiết 4 - - 11A4 - GD QP-AN11A1 - GD QP-AN - -
Tiết 5 - - 11A9 - GD QP-AN11A12 - GD QP-AN11A5 - GD QP-AN -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 10C12 - Thể dục - - -
Tiết 3 - - 10C12 - Thể dục - - -
Tiết 4 - - 10C11 - Thể dục - 10C10 - Thể dục -
Tiết 5 - - 10C11 - Thể dục - 10C10 - Thể dục -

Trang chủ | Danh sách lớp