Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phương Thảo

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B3 - Toán - - 12B4 - Toán12B5 - Toán12B3 - Toán
Tiết 312B4 - Toán - - 12B5 - Toán12B5 - Toán12B5 - Toán
Tiết 412B4 - Toán - - 12B3 - Toán12B3 - Toán12B4 - Toán
Tiết 512B5 - Toán - - 12B3 - Toán12B4 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B4 - Toán12B5 - Toán - - 12B5 - Toán -
Tiết 312B4 - Toán12B5 - Toán - - 12B5 - Toán -
Tiết 412B3 - Toán12B4 - Toán - - 12B3 - Toán -
Tiết 512B3 - Toán12B4 - Toán - - 12B3 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp