Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 10C2 - Địa Lí12B5 - Địa Lí -
Tiết 212B9 - Địa Lí - - 10C5 - Địa Lí12B8 - Địa Lí10C5 - Địa Lí
Tiết 3 - - - 12B1 - Địa Lí12B3 - Địa Lí12B4 - Địa Lí
Tiết 410C2 - Địa Lí - - - - 12B7 - Địa Lí
Tiết 512B2 - Địa Lí - - - 12B6 - Địa Lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp