Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Loan

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10C4 - Vật lí - 11A9 - Công nghệ -
Tiết 2 - - 11A8 - Công nghệ - - 10C8 - Vật lí
Tiết 3 - - 10C11 - Vật lí - 10C12 - Vật lí11A10 - Công nghệ
Tiết 4 - - 10C8 - Vật lí10C4 - Vật lí10C8 - Vật lí10C11 - Vật lí
Tiết 5 - - - 10C12 - Vật lí10C4 - Vật lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 10C8 - Vật lí - 10C8 - Vật lí -
Tiết 3 - - 10C8 - Vật lí - 10C8 - Vật lí -
Tiết 4 - - 10C4 - Vật lí - 10C4 - Vật lí -
Tiết 5 - - 10C4 - Vật lí - 10C4 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp