Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Hồng Thắm

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10C8 - Địa Lí10C8 - Địa Lí - 10C12 - Địa Lí
Tiết 2 - - 10C12 - Địa Lí - - 10C3 - Địa Lí
Tiết 3 - - 10C10 - Địa Lí10C10 - Địa Lí - 11A1 - Địa Lí
Tiết 4 - - - 10C9 - Địa Lí10C3 - Địa Lí10C9 - Địa Lí
Tiết 5 - - - 10C6 - Địa Lí10C6 - Địa Lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp