Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 -
TKB có tác dụng từ: 04/11/2019


STT Tên Môn
1 Toán
2 Vật lí
3 Hóa học
4 Sinh học
5 Tin học
6 Ngữ văn
7 Lịch Sử
8 Địa Lí
9 Ngoại ngữ
10 GDCD
11 Công nghệ
12 Thể dục
13 GD QP-AN
14 Chào cờ
15 SHL
16 Toán TC
17 T.Anh TC
18 Vật lý TC
19 Hóa học TC
20 Ngữ Văn TC

Trang chủ | Danh sách lớp