Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Công nghệ Công nghệ Hóa học T. Anh
Tiết 2 Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Toán Tin học
Tiết 3 Toán Vật lí Hóa học Ngữ văn Toán Sinh học
Tiết 4 Ngữ văn T. Anh Tin học GDCD T. Anh Toán
Tiết 5 Ngữ văn T. Anh Vật lí GD QP-AN SHL