Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Vật lí Toán T. Anh Công nghệ
Tiết 2 T. Anh Vật lí GDCD GD QP-AN T. Anh Lịch Sử
Tiết 3 Địa Lí T. Anh Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn
Tiết 4 Lịch Sử Toán Ngữ văn Công nghệ Toán Ngữ văn
Tiết 5 Tin học Sinh học Hóa học Hóa học SHL